Ηλεκτρονικοί παλμοδότες

Ηλεκτρονικοί παλμοδότες MANOVAC χωρίς μεμβράνες και διαφράγματα για ιδανικότερο και σίγουρο άρμεγμα, με απεριόριστο όριο λειτουργίας τους.