Εγγύηση Απόδοσης και Πιστοποίηση Ζώων

Η ομοσπονδια της ASSAF.E έχει έδρα την Zamora, βρίσκεται στην Β. Ισπανία και περιλαμβάνει 140 μονάδες και αριθμό ζώων 110.000.

Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της φυλής στην Ισπανία βρίσκεται στην Καστίλλη και Λεόν, όπου αντιπροσωπεύει πλέον το 65-70% του συνολικού πληθυσμού γαλακτοπαραγωγικών προβάτων, με ιδιαίτερη συγκέντρωση στους νομούς με υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή.

Τα ζώα που ανήκουν στην ομοσπονδία υπόκινται σε συνεχής ελέγχους από τους κτηνιάτρους της, όσον αφορά την υγεία τους και την γαλακτοπαραγωγή τους. 

Με τον τρόπο αυτό η ομοσπονδία μπορεί να εγγυηθεί και να προμηθεύσει με πιστοποιητικά αξιόπιστα για την παραγωγή και την υγεία των ζώων τα οποία μπορεί ανά πάσα στιγμή να αγοράσει απ’ τις συγκεκριμένες μονάδες οποιοσδήποτε κτηνοτρόφος.

Τα πρόβατα χαρακτηρίζονται για την ηψηλή γαλακτοπαραγωγή τους ικανότητα, με μέση γαλακτική περίοδο 210 ημέρες που κάποτε τις υπερβαίνουν, με καλή προσαρμογή στο μηχανικό άρμεγμα. Ο μέσος όρος πιστοποιημένης γαλακτοπαραγωγής από επίσημους ελέγχους στις 150 ημέρες είναι 350 λίτρα (2,2 λίτρα / ημέρα) , με μέση λιποπεριεκτικότητα 6,2% , 5,3% πρωτεΐνης και 16,8% ξηρής ουσίας

 

Η Assaf.e πραγματοποιεί ένα πρόγραμμα γενετικής επιλογής της φυλής μέσω των εγγεγραμμένων κτηνοτροφείων, τα οποία αποτελούν τον Πυρήνα  Επιλογής. Στόχος της επιλογής είναι η διατήρηση του φυλετικού προτύπου και η αύξηση της παραγωγής και της ποιότητας του γάλακτος με βάση τη γενετική αξιολόγηση των γεννητόρων και σε δοκιμές αρσενικών με απογόνους με πιστοποιητικό του DNA τους, δοκιμές που πραγματοποιούνται στο Εργαστήριο Μοριακής Γενετικής Xeneticafontao (Λούγο). Τον Νοέμβριο του 2009 δημοσιεύθηκε ο πρώτος κατάλογος γενετικής αξιολόγησης των γεννητόρων της φυλής Assaf.e. Το εκτροφείο γεννητόρων βρίσκεται στο κέντρο γενετικής επιλογής και βελτίωσης προβατοειδών και αιγοειδών της Καστίλλης και Λέον. (Τόρο, Θαμόρα), όπου επεξεργάζονται τις δόσεις σπέρματος για την εκπόνηση προγραμμάτων τεχνητής γονιμοποίησης.