Ο μεγαλύτερος πληθυσμός της φυλής στην Ισπανία βρίσκεται στην Καστίλλη και Λεόν, όπου αντιπροσωπεύει πλέον το 65-70% του συνολικού πληθυσμού γαλακτοπαραγωγικών προβάτων, με ιδιαίτερη συγκέντρωση στους νόμους με υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή. Έχει σημειώσει μεγάλη ανάπτυξη η οποία συνεχίζεται τώρα σε άλλες αυτόνομες περιφέρειες.

map.jpg