Ανοξείδωτες μονάδες συλλογής MANOVAC

Ανοξείδωτη μονάδα συλλογής γάλακτος 50 ή 70 Lit. και αντλία γάλακτος με ανοξείδωτο φίλτρο.