Τα πρόβατα χαρακτηρίζονται από την υψηλή γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα, με μέση γαλακτική περίοδο 210 ημέρες που κάποτε τις υπερβαίνουν, με καλή προσαρμογή στο μηχανικό άρμεγμα. Ο μέσος όρος πιστοποιημένης γαλακτοπαραγωγής από επίσημους ελέγχους στις 150 ημέρες αρμεγής, είναι 350 λίτρα (2,2 λίτρα/ημέρα), με μέση λιποπεριεκτικότητα 6,2 % & 5,3% πρωτεΐνης και 16,8% ξηρής ουσίας. Η κρεατοπαραγωγική τους ικανότητα εκτιμάται με βάση την παραγωγή αρνιών γάλακτος.

Οι προβατίνες έχουν καλή αναπαραγωγική πρωιμότητα, με την πρώτη γέννα να πραγματοποιείται σε ηλικία 14-16 μηνών, ανάλογα με τη σωματική τους ανάπτυξη και την εποχή γέννησης. Έχουν καλό δείκτη γονιμότητας και δείκτη πολυδυμίας 1,6. Η εκμετάλλευση τους γίνεται κυρίως σε εντατικά συστήματα όπου ο μέσος όρος αναπαραγωγής τείνει σε μία γέννα το χρόνο, χωρίς να λείπουν όμως οι μονάδες που φτάνουν τις τρεις γέννες στα δύο χρόνια.