Η Assaf.e είναι μια τεχνητή φυλή με προέλευση το Ισραήλ, προϊόν διασταύρωσης μεταξύ προβάτων της φυλής Awassi και αρσενικών της φυλής Milschschaf σε αναλογία 5/8 και 3/8 αντίστοιχα, και εκεί τυγχάνουν διπλής εκμετάλλευσης, τόσο γαλακτοπαραγωγικής όσο και κρεατοπαραγωγικής. Η ισπανική Assaf.e υποβλήθηκε όμως σε μία διαδικασία προσαρμογής και επιλογής εδώ και τρεις δεκαετίες για να επιτευχθεί μια σημαντική γαλακτοπαραγωγή.

Στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα εισήχθησαν από το Ισραήλ σε μια μονάδα του Gordoncillo (Λεόν) παρτίδες από αρσενικά και προβατίνες που αποτέλεσαν τον αρχικό πυρήνα της φυλής στην Ισπανία, από όπου πουλήθηκαν γεννήτορες σε κτηνοτρόφους της περιοχής προκειμένου να αξιοποιηθούν σε διαδοχικές διασταυρώσεις  δι’ απορροφήσεως με πρόβατα των φυλών Gastellana και Chura, και με F1 που προκύπτει από αυτές με αρσενικά της Milschschaf. Σε αυτό συνέβαλαν νέες εισαγωγές ζώων και σπερματικές δόσεις, καθώς και η χρήση της τεχνητής γονιμοποίησης ως συστήματος επιτάχυνσης της διαδικασίας γενετικής εξέλιξης.

Η διαδικασία δημιουργίας της φυλής στην Ισπανία έγινε περισσότερο εντατικά στη  Καστίλλη και Λεόν, κυρίως στο νομό της Θαμόρα, από όπου και αναπτύχθηκε στην υπόλοιπη Ισπανία, και όπου οι διάφορες ομάδες κτηνοτρόφων έκαναν τη δική τους επιλογή βάσει ελέγχου απόδοσης, ανεξάρτητα η μία από την άλλη.

Το 2002 δημιουργήθηκε η Ένωση Εκτροφέων και το 2003 η φυλή αναγωρίστηκε επίσημα στην Ισπανία με την ένταξη της από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων στον Επίσημο κατάλογο Φυλών Κτηνοτροφίας της Ισπανίας, στην κατηγορία «φυλές από τρίτες χώρες». Το 2005 η Assaf.e αναγνωρίστηκε ως επίσημος συνεργάτης για την εκπόνηση του Γενεαλογικού Βιβλίου, που εγκρίθηκε εκείνη τη χρονιά, ενώ το Ιδρυτικό της Μητρώο άνοιξε το 2006 ως τις 31 Μαρτίου του 2010.