Αυτόματος ηλεκτρονικός προγραμματιστής πλυντηρίου

Ηλεκτρονικός προγραμματιστής πλυντηρίου, με επιλογή προγραμμάτων.

Ο εν λόγω προγραμματιστής διαθέτει:

  • Eπιτόπου καθαρισμό των αρμεχτικών μονάδων.
  • Παρέχει αυτόματη λήψη απολυμαντικών μέσο πίνακα με αντλίες peristaltica και αυτόματη λήψη από τα μπετόνια απολυμαντικών.
  • Παρέχει αυτόματη λήψη ζεστού και κρύου νερού από το θερμοσίφωνο που θα διαθέτετε στο χώρο σας.
  • Παρέχει 10 φάσεις για σχολαστικό πλυσίμο του αμελκτηρίου.
  • Ο πίνακας του πλυντηρίου διαθέτει για κάθε πρόγραμμα χωριστά, φωτεινές ενδείξεις σε οθόνη.
  • Ο ηλεκτρονικός πίνακας του πλυντηρίου παρέχει START – STOP για την εκκίνηση του αρμεχτηρίου, με μία μόνο κίνηση.