Εμπόριο Παραγωγικών Ζώων

Tα ζώα τα οποία  προμηθευόμαστε από την ομοσπονδία είναι ηλικίας 6 - 7 μηνών (θηλυκά & Αρσενικά)  τα οποία έρχονται με τα απαραίτητα χαρτιά που απαιτούνται.

Επίσης, η εταιρεία μας σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Assaf  μπορεί να σας παρέχει το Pedigree του κάθε ζώου ξεχωριστά σφραγισμένο και υπογεγραμμένο απο τον ίδιο τον πρόεδρο της Assaf, καθώς  και όποια δίποτε άλλη εξέτασει χρειαστεί ο κτηνοτρόφος. 

 

.