Ταινίες διατροφής

Σύστημα διατροφής προβάτων με ταινία με μετακινούμενο σύστημα ανοίγματος όλων των θέσεων για τη σωστή διατροφή των προβάτων, Ιταλικής κατασκευής και προέλευσης, κατασκευασμένος σκελετός από θερμό γαλβάνισμα και αντισκοριακή προστασία χωρίς να επηρεάζεται από τα οξέα του σταύλου με αρίστης ποιότητας ταινία τύπου special gum ANTI -TEAR και ANTI-ACID για μεγάλη διάρκεια λειτουργίας. Περιλαμβάνεται ο πίνακας αυτοματισμών – κεφαλή - μοτέρ.