Κοπροδιανομείς

Κοπροδιανομείς της κατασκευάστριας εταιρείας Compar S.A.
με ενισχυμένο σύστημα μεταφοράς κοπριάς και με ισχυρή κατασκευή
της πλατφόρμας, χωρητικότητας των 7-8-9-11-13-17 ΤΝ.

Διαθέτουν ως βασικό εξοπλισμό:

  • Δύο ρότορες διανομής κοπριάς στο πίσω μέρος.
  • Υδραυλική καδένα εργασίας.
  • Υδραυλική πίσω πόρτα.
  • Μηχανικό πόδι στήριξης (με εξαίρεση τα μοντέλα 700-750-850).
  • Υδραυλικά φρένα.
  • Οπίσθιος φωτισμός κυκλοφορίας.