Περιστροφικά συγκροτήματα αιγοπροβάτων MANOVAC (ROTO)

Τα αρμεκτήρια αυτά είναι σχεδιασμένα για μονάδες όπου ο πληθυσμός των αιγοπροβάτων ξεπερνά τα 500 ζώα. Αρμέγουν έως και 1.000 ζώα την ώρα, ανάλογα του μεγέθους του συστήματος και εξυπηρετούνται από δύο αρμεχτές. Τα υπερσύγχρονα περιστροφικά αμελκτήρια τύπου ROTO χαρακτηρίζονται για τη μεγάλη ταχύτητα την ισχυρή κατασκευή και την ποιότητα αρμεγής. Η MANOVAC διαθέτει τα καλύτερα συστήματα αρμεγής και εγγυάται για τέλεια και ασφαλή άμελξη των αιγοπροβάτων.