Ισορροπιστές Αιγοπροβάτων & Αγελάδων

Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στη σύγχρονη κτηνοτροφία που αναζητά σύγχρονες ιδέες και λύσεις σχετικά με την Αναπαραγωγή - Παραγωγή γάλακτος και πάχυνση των μηρυκαστικών η HELVAC παράγει ισορροπιστές εξαιρετικής ποιότητας και απόδοσης για όλα τα στάδια, Αναπαραγωγής - Γαλακτοπαραγωγής - Ανάπτυξης - Πάχυνσης, με ασύγκριτη αποτελεσματικότητα.