Κλασσικές αντλίες κενού MANOVAC

Κλασικές αντλίες κενού, της MANOVAC, που λιπαίνονται σε 4 σημεία της αντλίας, για μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας.