Καυστήρες πετρελαίου

vpe09e7d.jpg

Καυστήρες πετρελαίου χαλύβδινης κατασκευής με απόδοση
σε θερμίδες ανάλογα του μεγέθους του συγκροτήματος
με βαλβίδες ασφαλείας και πίνακα χειρισμού.