Συγκρότημα παστερίωσης

Συγκρότημα παστερίωσης σε s. steel βάση
για 200 - 300 - 500 - 800 - 1.000 lit χωρητικότητα σε γάλα.

Ανοξείδωτοι παστεριωτήρες ανοικτού ή κλειστού τύπου με πλήρη
πυκνή μόνωση των σωληνώσεων εσωτερικά των τοιχωμάτων
για την διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας με πλανητικό σύστημα
κοπής τυροπήγματος διπλής ανάδευσης με αυξομείωση στροφών
επιτυγχάνοντας τέλεια και ξεκούραστη εργασία.