Κορυφαία αμελκτικά συστήματα Αιγοπροβάτων MANOVAC - SCR με Ηλεκτρονικούς Γαλακτομετρητές και Αυτόματη αποκόλληση θηλάστρων.

 

Ένα αρθρωτό σύστημα σχεδιασμένο να αυξήσει την αποδοτικότητα της μονάδας, την παραγωγικότητα των ζώων και την κερδοφορία που απαρτίζεται από τεχνολογικά προηγμένα εξαρτήματα και λογισμικό υπολογιστή για αποτελεσματικότερη απόδοση στον ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό στην αγορά του γάλακτος.

Οφέλη από το σύστημα

 Αύξηση παραγωγικότητας,
  Μείωση των εξόδων διατροφής,
  Μείωση των εργατικών εξόδων,
  Δυνατότητα επιλογής ζώων και βελτίωση της απόδοσης του κοπαδιού.
  Αναβαθμίζει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης,
  Δίνει την δυνατότητα λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (on-line).
  Διευκολύνει την ομαδοποίηση των ζώων για καλύτερο τάισμα.
  Βοηθάει στον έλεγχο της γονιμότητας των ζώων.
  Γρήγορη απόσβεση της επένδυσης.
  Ανάλυση κάθε ζώου, σε σχέση με το επίπεδο της ομάδας, με το κοπάδι, επιτρέπει καλύτερες αποφάσεις βραχυπρόθεσμα, και βοηθά στο μακροχρόνιο στρατηγικό πλάνο της εκτροφής.
  Δυνατότητα έκδοσης Pedigree σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις Γεωργίας.

Πόσο παραγωγικά είναι τα αιγοπρόβατα σου;
Μονάδες με μικρά μηρυκαστικά συχνά αδυνατούν να παρακολουθήσουν κάθε ένα ζώο που υπάρχει στο κοπάδι. Η έλλειψη σημαντικών πληροφοριών εμποδίζει τους παραγωγούς να ενεργήσουν γρήγορα έτσι ώστε να βοηθήσουν ζώα που είναι σε κρίσιμο σημείο και αδυνατούν να πάρουν σημαντικές διαχειριστικές αποφάσεις. Όλοι αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι τα κύρια εμπόδια για υψηλότερη παραγωγή στο κοπάδι.

Opi Flow ™ Management

Το  Opi Flow ™ παρέχει τη δυνατότητα στους κτηνοτρόφους να παρακολουθούν την παραγωγή γάλακτος σε ατομικό επίπεδο των ζώων, το επίπεδο της ομάδας και το επίπεδο του κοπαδιού.

Το Opi Flow ™ επιτρέπει την είσοδο όλων των απαραίτητων γεγονότων στο σύστημα.

  • Γονιμότητα,
  • Eμβολιασμοί,
  • Κτηνιατρικά συμβάντα.

Χαρακτηριστικά
  Αυτόματη συλλογή στοιχείων, γαλακτοπαραγωγής, αγωγιμότητα γάλακτος, αναγνώριση ζώου.
  Ηλεκτρονική βάση δεδομένων για όλα τα ζώα στο κοπάδι
  Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης το οποίο αναλύει την παραγωγή του κάθε ζώου την γονιμότητα του την υγεία του και τις γενεαλογικές πληροφορίες.
  Ειδοποίηση προβλημάτων υγείας σε πραγματικό χρόνο (ON-LINE).
  Γρήγορη τοποθέτηση, εύκολη συντήρηση, φιλικό προς τον χρήστη.
  Μέτρηση της αγωγιμότητας του γάλακτος σε κάθε ζώο για αξιόπιστη προειδοποίηση υποκλινικής μαστίτιδας.
  Επιλογές γεγονότων. 
  Διπλής διόδου επικοινωνία με τον υπολογιστή - πληροφορίες πραγματικού χρόνου.
  Λειτουργία με όλους τους τρόπους αναγνώρισης που υπάρχουν στην αγορά-εξαιρετική ακρίβεια,
  Συνεργάσιμο με όλα τα δεδομένα των ινστιτούτων γενετικής βελτίωσης, με τους δημόσιους φορείς (κτηνιατρία, διευθύνσεις γεωργίας).
  Είναι βασισμένο στην τεχνογνωσία και την εμπειρία της SCR.

Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Γαλακτομέτρησης