Κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας προστασίας

Μεγάλος κεντρικός ηλεκτρολογικός πίνακας πλήρη αυτοματισμών για την προστασία όλων των ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων και με δυνατότητα καταγραφής ωρών λειτουργίας.

Ο εν λόγω πίνακας παρέχει επιτηρητή για τις αυξομειώσεις της ηλεκτρικής τάσης του ρεύματος, προστατεύοντας  τα ηλεκτρονικά μέρη του αρμεχτηρίου.

vpa1d5c9.JPG